My first blog

ffaw

adminp | 11 October, 2016 20:11

26 Bölüm

Bara Doru

Önceki Bölümlerde Cellat

‘’^imdi ne yap1yoruz’’ diye sordu, hiç kimsecikler yoktu bu soruyu sorarken ama Cellat biliyordu kad1n onu izliyordu. Kad1n ‘’Zaman1 sen belirle gönderme i_ini bana b1rak’’ dedi. Ses arkas1ndan geliyordu, Cellat arkas1na dönüp baksa kad1n1 göremeyecekti o yüzden arkas1na dönüp bakmad1.  ‘’Cellat gece avlan1r.’’  Dedi. Kad1n ‘’Sormam bile hata _ehirde biraz dola_ yapmak istediin bir _ey varsa yap ak_ama büyük ava ç1kacaks1n kafan da1n1k olmas1n’’ dedi. Kad1n konu_mas1 art1k uzaktan geliyor son kelimeyi duyduktan sonra kad1n1n konu_mas1 tamamen durmu_tu. Cellat _ehirde bir gölge bulup ak_ama kadar bekleyecekti, _ehirde yapabilecei hiçbir _ey yoktu.

     Cellad1n yapabilecei hiçbir aktivite yoktu, kald1r1ma oturdu ve ak_am1n olmas1n1 bekledi, güne_ vurdukça yerini dei_tirdi gücünün kaybolmas1n1 istemiyordu. Güne_in çökmesi ile hava kararmaya bulutlar1n güne_i örtmesi ile ay1n kendisini göstermeye ba_lam1_t1. Etraf eskisi kadar ayd1nl1k deil güne_in yeteri kadar feri yoktu. Güne_ tamamen batt11nda gece kendisini ilk göstermeye ba_lad11 s1rada Cellat oturduu yerden kalkt1. 0nsanlar1n sokaklarda ki say1s1 artmaya ba_lam1_t1, ^eytanlar1 insanlardan ay1rmak kolayd1 fakat Vampirlerin çou yar1 insan olduundan onlar1 ay1rmak zordu. Bü_ra’n1n normal bir insan olmad11n1 anlam1_t1 fakat onun yar1 cellat olduunu bir türlü anlayamam1_t1. Yolda bay1r a_a1ya yürürken mümkün olduunca insanlardan uzak durmaya çal1_1yor ve genelde bak1_lar1n1 yukar1ya kald1rm1yordu. Tuhaf elbiseye sahip olduundan çok çabuk dikkat çekte de simge onu tiye alm1yordu.  A_a1ya _ehre doru geldii yere inmeye ba_lam1_t1, hareketleri yava_t1 acelesi yoktu. Aceleye etmeye niyeti de yoktu. Kad1n1n ona ula_mas1n1 bekliyordu. Gece daha yeni ba_l1yor barlar yeni dolmaya ba_larken günah gecenin içini doldurup ta_1rmas1na saatler kalm1_t1. Vampirler gecenin ilerleyen saatlerin gündüzün verdii güçsüzlük ile ac1kmaya ba_layacaklar ve yeni avlar pe_inde ko_acaklard1.

      ^ehirde ki bütün vampirleri avlamak ona faydas1 yoktu. ^ehri kurtarabilirdi fakat kahramanl1a oynamaya niyeti yoktu, ileride olaca1n1 da hiç dü_ünmüyordu. Bay1r a_a1ya inmeye devam ettii s1rada f1s1lt1lar duymaya ba_lad1, insanlar1n kendisine bak1p f1s1lt1l1 konu_malar1na al1_m1_t1 fakat bu gelen yeni f1s1lt1lar kula1n1n içlerinden geliyordu sanki. Kad1n ‘’Haz1r m1s1n?’’ diye sordu, Cellat cevap vermedi kad1n konu_mas1na devam etti. ‘’Kendine görünmeyecek bir yer bul ve i_aretimi bekle’’ dedi. Cellat sadece ba_1n1 sallam1_t1, kad1n1n onun yapt11 bu hareketi görüp görmediinden emin deildi fakat kad1n1n dediini yapmak için biraz daha a_a1ya indi ve herhangi bir evin d1_ kap1s1n1n önünde durdu. Kap1y1 açt1 içeriye girdi, evin ön bahçesinin dola_1p arka tarafa geçti, perdeler kapal1 olduundan kimse onu görmemi_ti. Cellat k1smen haz1rd1 sadece kad1n1n onu çekip almas1n1 bekliyordu. Bekleyi_i çok uzun sürmeden kara tozlar etrafa dökülmeye ba_lad1 ve Cellat tamamen oradan yok olmu_tu.

     Gözlerini açt11nda kendisini küvetin içerisinde buldu. Kad1n ‘’Evden ç1kt11nda bara girmen gerek orada _uanda üst katta’’  dedi. Cellat küvetten doruldu. ‘’Hepsi bu kadar m1?’’ diye sordu kad1ndan ses ç1kmay1nca küvetin içerisinden d1_ar1ya ç1kt1. Kap1y1 açt11nda odan1n içerisinde iki ki_inin sevi_tiini görmü_tü. ‘’Hadi ama daha h1zl1’’ diyordu kad1n erkek ile daha h1zl1 gidip gelmeye ba_lam1_t1. Kad1n kendinden geçmeden önce erkekten ayr1ld1 onu yat1r1p üzerine ç1kt1 bu sefer ili_kinin ak1_1na kendisi yönetmek istiyordu. Yukar1ya inip erkein karn1na oturuyordu, bunu h1zl1 yaparken inliyordu. Erkekte biraz inlemeye ba_lam1_t1 birazdan gelecek içindeki ne varsa d1_ar1ya dökecekti. 0kisi birbirinin sesinden Cellad1n sesini duymam1_lard1. Yüzlerini duvara bakt11ndan Cellad1 görme _anslar1 olmad1 fark etseler bile onlara sakin olmas1n1 ve ili_kiye devam etmesini söyler eer yapmazlar ise ikisini de orada öldürürdü. Cellat kad1n1n inlemelerinden kendisinin istei de gelmi_ti fakat yüzünde _eytan1 bir s1r1t1_ ile yere bakt1. Hiçbir _ey olmam1_ gibi yürüdü ve kap1y1 açt1. Kap1 aç1l1rken d1_ar1ya ç1kt1 kap1y1 çekerken kap1 g1c1rdad1. Kad1n ve erkek bir an durdular fakat kad1n o kadar azm1_t1 ki d1_ar1ya veya içeriye kimin girip ç1kt11 ile umurunda deildi.  Erkein sesi daha çok ç1kmaya ba_lay1nca kad1n daha çok h1zland1.

        Cellat merdivenleri inerken adam son kez ba1rm1_t1, en a_a1 kata inip d1_ar1ya ç1kt1. Sokaklar bu sefer daha kalabal1kt1, insanlar ikili üçlü hatta daha fazla gruplar ile sokaklarda yürüyor etrafta masalar at1lm1_ sohbetler ediliyordu.  Cellat etrafa bakt1. Saa ve sola iyice bakt1 sonunda insanlar1n içeriye kalabal1k bir _ekilde girdii mekan bulmu_tu.  0lerledi ve bar1n yan1ndan geçip gitti, içeriye dams1z al1nmayaca1n1 biliyordu bu hali ile ona bakacak kad1nda bu yüzy1lda bulamayaca1 için arka sokaa sapt1, barlar1n genelde arka giri_leri vard1. Bu bar1nda arka giri_i dierinin ki gibi arka sokaktan deil evlerden bir tanesine ait olduunu dü_ünüyordu. Zira arkadan girebilecei sokak bulunmuyordu. Soka1n1n arka taraf1n1 dola_1p hangi evin bar1n arka taraf1na ç1kaca1n1 bulmak fazla zor olmayacakt1. Kendisi gibi arkadan girmek isteyen mutlaka birileri bulacakt1.

Comments

ffaw | My first blog

BestTyree | 03/11/2018, 01:40

I have noticed you don't monetize your website, don't waste your traffic, you can earn extra bucks every month.
You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for more info simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website

ffaw | My first blog

https://twitter.com/monicutex | 22/11/2018, 11:07

Hi girls. What are you cooking for lunch today? I will cook delicious dish, my
boyfriend loves it. Search in google: pressed beef salafisa's
recipes

ffaw | My first blog

ShavonneJuicy | 25/11/2018, 15:43

Hi. I see that you don't update your page too often. I know that writing articles is time consuming and boring.
But did you know that there is a tool that allows you to create new
articles using existing content (from article directories or other blogs from your niche)?
And it does it very well. The new articles are high quality and pass
the copyscape test. Search in google and try:
miftolo's tools

ffaw | My first blog

cloudbet | 29/11/2018, 13:14

http://subforumna.x10.mx is amazing website, bookmarked!

ffaw | My first blog

https://www.youtube.com/watch?v=Wxc80rF0BTU | 01/12/2018, 03:55

x10.mx is my top 3 website now !

ffaw | My first blog

big tits pics | 06/12/2018, 03:35

Hurrah, that's what I was seeking for, what a material!

existing here at this web site, thanks admin of this
site.

ffaw | My first blog

EzequielBig | 09/12/2018, 21:13

Hello. I have checked your x10.mx and i see you've got some duplicate content so probably it is the reason that you don't rank high in google.
But you can fix this issue fast. There is a tool that rewrites
content like human, just search in google: miftolo's tools

ffaw | My first blog

EzequielBig | 09/12/2018, 21:14

Hello. I have checked your x10.mx and i see you've got some duplicate content so probably it is the reason that you don't rank high in google.
But you can fix this issue fast. There is a tool that rewrites
content like human, just search in google: miftolo's tools

ffaw | My first blog

http://conniespanties.com/cam-piger-naturlige-store-bryster-teenager/ | 02/02/2019, 04:53

What's up everyone, it's my first visit at this site, and paragraph is truly fruitful for me, keep up posting such articles
or reviews.

ffaw | My first blog

blogspot | 26/04/2019, 04:28

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that I have truly enjoyed surfing
around your weblog posts. After all I will be subscribing in your feed and
I'm hoping you write again soon!

ffaw | My first blog

starcraft | 09/11/2019, 06:17

Hello. Do you allow guest posts on x10.mx ?

ffaw | My first blog

Salvatore | 10/11/2019, 13:00

Guys, I gotta boast. I found a girl online who undressed for me.

Just check my url.

ffaw | My first blog

xvideos | 02/12/2019, 08:18

x10.mx is awesome. Don't hesitate to check some hot xxx vids i attached

Add comment
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb